Informacje dla prasy

Przedstawiciele mediów znajdą na tej stronie dodatkowe materiały oraz aktualne informacje związane ze zmianą rodzaju gazu.

Osoba kontaktowa w sprawie zapytań i informacji:
Christoph Brinkmann
Telefon: 0421 359-2762
Faks: 0421 359-152762
christoph.brinkmann@swb-gruppe.de