Pytania i odpowiedzi: pytania i odpowiedzi na temat zmiany rodzaju gazu

Na tej stronie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na temat zmiany rodzaju gazu

Czym jest wesernetz?

wesernetz (wcześniej swb) to firma córka swb. wesernetz odpowiada za sieci energetyczne, gazownicze i cieplne w kraju związkowym Bremy. W Stuhr, Weyhe oraz gminie zbiorowej Thedinghausen wesernetz obsługuje wyłącznie sieć gazowniczą.

Co będzie zmieniane i dlaczego?

Obecnie wszyscy odbiorcy gazu w obszarze zasilania wesernetz gotują i ogrzewają pomieszczenia „gazem L” (gaz niskokaloryczny) z Niderlandów i północno-zachodnich Niemiec. Stale spadające wydobycie gazu L sprawia, że nieuniknione jest przejście na bardziej wydajny „gaz H” (gaz wysokokaloryczny). Ze zmianą rodzaju gazu wiąże się konieczność kontroli technicznej i dostosowania wszystkich odbiorników gazu. Działania te mają na celu zapewnienie skutecznej i niezawodnej eksploatacji urządzeń.

Kogo dotyczy zmiana rodzaju gazu?

Wszystkie gospodarstwa domowe i firmy posiadające przyłącze gazowe w Bremie, Bremerhaven oraz Stuhr, Weyhe i gminie zbiorowej Thedinghausen (razem ok. 170 000 osób i firm).

Czy w związku ze zmianą rodzaju gazu poniosę jakieś koszty?

wesernetz nie obciąży Cię kosztami dostosowania Twoich odbiorników gazu do pracy z nowym gazem H. Zamiast tego koszty w postaci opłat sieciowych zostaną przeniesione na wszystkich odbiorców gazu w Niemczech. Opłaty sieciowe stanowią część składową ceny, którą płacą wszyscy użytkownicy gazu / klienci kupujący gaz. Koszty związane z zakupem nowego urządzenia musisz ponieść jedynie w bardzo mało prawdopodobnym przypadku, gdy Twojego odbiornika gazu nie da się dostosować.

Czy moje koszty wzrosną w związku z używaniem nowego gazu H?

Nie. Nie ma znaczenia, czy używasz gazu L, czy gazu H, koszt kilowatogodziny jest w obu przypadkach taki sam.

Co dzieje się z urządzeniami, których nie da się dostosować?

Aktualne projekty potwierdzają, że liczba urządzeń, których nie można dostosować jest niewielka. W takim przypadku konieczne jest zastąpienie urządzenia innym, które umożliwi przeprowadzenie dostosowania. Koszty wymiany urządzenia na nowe ponosi właściciel urządzenia.

Czy są dostępne jakieś źródła dofinansowania?

W ramach zmiany rodzaju gazu dostawcy energii często proponują atrakcyjne programy wsparcia związanego z koniecznością zakupu nowych odbiorników gazu. Zapraszamy do kontaktu z dostawcą energii, z pewnością udzieli wyczerpujących informacji na temat możliwego wsparcia. Nasza firma ściśle współpracuje z Centralą Konsumentów w Bremie. Tutaj również można skorzystać z szeroko pojętego doradztwa.

Jeżeli jesteś właścicielem instalacji lub odbiornika gazu, który ze względu na zmianę rodzaju gazu musi zostać zamieniony na nowy wskutek braku możliwości dostosowania, to w ściśle określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo dochodzenia zwrotu kosztów od firmy wesernetz. Pod adresem www.gasumstellung.de możesz znaleźć szczegółowe informacje na ten temat oraz odpowiednie wnioski. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: T 0800 359-4040.

Jak długo trwa zmiana rodzaju gazu?

Sieć gazownicza wesernetz zostanie zgodnie z planem podzielona na 36 odcinków. Od połowy roku 2016 trwa rejestracja odbiorników gazu w 3500 gospodarstw domowych na pierwszym odcinku, w lokalizacji Brema-Mahndorf. Gaz H płynie tu w sieci od czerwca 2017 roku. Teraz kolej na stopniowe przystosowywanie kolejnych odcinków. Całkowite zakończenie zmiany rodzaju gazu we wszystkich odcinkach planowane jest do 2021 roku.

Kto przeprowadza zmianę rodzaju gazu?

Niezależnie od tego, u jakiego dostawcy kupujesz gaz, wesernetz jest lokalnym operatorem sieci gazowniczej i zgodnie z zapisami § 19a niemieckiej ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię jest również firmą zobowiązaną do przeprowadzenia zmiany rodzaju gazu. Właśnie w tym celu specjalnie przeszkoleni monterzy odwiedzą każde gospodarstwo domowe i każdą firmę.

Na czym dokładnie polega zmiana rodzaju gazu?

Zmiana rodzaju gazu przebiega w ośmiu etapach. Poniżej przedstawiamy schemat przebiegu prac na jednym odcinku:

 1. Pisemna informacja na temat zmiany rodzaju gazu od maja 2016 roku
 2. Pisemna zapowiedź „rejestracji” od lipca 2016 roku
 3. Początek rejestracji odbiorników gazu (wizyty domowe) od sierpnia 2016 roku
 4. Zapewnienie jakości (wizyty domowe) po rejestracji
 5. Pisemna zapowiedź „dostosowania” od początku 2017 roku
 6. Początek dostosowania odbiorników gazu (wizyty domowe) od wiosny 2017 roku
 7. Zmiana rodzaju gazu na pierwszym odcinku lipiec 2017 roku
 8. Ponowne zapewnienie jakości (wizyty domowe) po dostosowaniu

(mniej więcej co sześć tygodni startują prace na kolejnym odcinku).

Jak dowiem się o rozpoczęciu zmiany rodzaju gazu w mojej okolicy?

wesernetz odpowiednio wcześnie pisemnie Cię poinformuje o planowanej zmianie rodzaju gazu w Twojej okolicy. Oprócz istotnych informacji na temat zmiany rodzaju gazu na tej stronie internetowej od wiosny 2016 roku po wprowadzeniu adresu zamieszkania będzie można sprawdzić, kiedy jest planowane dostosowanie Twojego przyłącza gazowego.

Jak wyglądają wizyty domowe związane z rejestracją i dostosowaniem?

Przeprowadzając rejestrację i dostosowanie Twoich odbiorników gazu, odwiedzimy Cię osobiście. Na około dwa tygodnie przed odpowiednią wizytą otrzymasz od nas kolejny list, zawierający dokładną propozycję terminu naszej wizyty oraz Twój osobisty numer klienta.

Jak wygląda rejestracja?

Rejestrację odbiorników gazu przeprowadza się zawsze podczas wizyty domowej na rok przed wprowadzeniem do sieci gazu H. O terminie tej wizyty poinformujemy Cię odpowiednio wcześnie, wysyłając list. Podczas wizyty każdy odbiornik gazu poddajemy oględzinom (analiza stanu aktualnego), przeprowadzamy analizę spalin oraz w razie potrzeby regulację. Następnie monter robi zdjęcia urządzeń oraz ich tabliczek znamionowych i rejestruje je w formie elektronicznej. Dodatkowo przeprowadza się również analizę instalacji gazu ziemnego, rejestruje stan liczników i sprawdza stężenie metanu w powietrzu. Podczas wizyty każdy odbiornik gazu trzeba zarejestrować i ustalić warunki jego dostosowania. Istnieją trzy możliwości dostosowania zależne od rodzaju odbiornika:

 1. Urządzenie posiada układ samoczynnej regulacji i nie wymaga modyfikacji.
 2. Przed wprowadzeniem gazu H do sieci urządzenie musi zostać dostosowane. Wymagane części są zamawiane i opłacane przez wesernetz, a następnie montowane podczas wizyty mającej na celu dostosowanie.
 3. Po wprowadzeniu gazu H do sieci urządzenie musi zostać dostosowane. Wymagane części są zamawiane i opłacane przez wesernetz, a następnie montowane podczas wizyty mającej na celu dostosowanie.

Jak wygląda dostosowanie?

Mniej więcej po roku od pierwszej wizyty ponownie wyślemy do Ciebie list z informacją o kolejnej wizycie. Podczas tego spotkania dostosujemy Twoje odbiorniki gazu, które nie posiadają układu samoczynnej regulacji. Monter przyniesie i zamontuje wszystkie wymagane elementy.

Skąd mogę mieć pewność, że monter naprawdę pracuje dla wesernetz?

W piśmie informacyjnym znajdziesz swój osobisty numer klienta. Monter musi móc podać ten numer przy Twoich drzwiach. W przypadku, gdyby pismo gdzieś się zagubiło monter potwierdzi swoją tożsamość podając inne dane związane z Twoim gospodarstwem domowym. W razie wątpliwości możesz bezpłatnie zadzwonić do wesernetz: Tel. 0800 359-40 40.

Co się stanie, jeżeli odmówię dostosowania moich odbiorników gazu?

Ogólna zasada brzmi: zabronione jest użytkowanie odbiorników gazu, które nie zostały odpowiednio dostosowane. Operator sieci ma obowiązek zablokować takie urządzenia. Zgodnie z § 19a niemieckiej ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię wesernetz, jako lokalny operator sieci, odpowiada za zmianę rodzaju gazu, a tym samym również za bezpieczeństwo wszystkich gospodarstw domowych. W przypadku braku dostosowania odbiorników gazu wesernetz ma obowiązek zablokować Twoje przyłącze gazowe.

Co mam robić, gdy po wizycie pojawi się usterka?

Jeżeli w związku z wizytą montera w ramach zmiany rodzaju gazu w Twojej instalacji wystąpi usterka, to zanim zlecisz naprawę firmie zewnętrznej poinformuj o usterce wesernetz. Możesz to zrobić pod bezpłatnym numerem telefonu: T 0800 359-4040.

Naprawę przeprowadzimy nieodpłatnie.

Masz więcej pytań na temat zmiany rodzaju gazu?

W dowolnym momencie możesz do nas zadzwonić. Począwszy od marca 2016 roku będziemy dostępni pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800 359-40 40 Możesz się z nami również skontaktować używając formularza. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy Cię pisemnie o planowanej zmianie rodzaju gazu w Twojej okolicy.

Planowany harmonogram zmiany rodzaju gazu

Początek rejestracji Wprowadzenie gazu H do sieci
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 2021

W tym miejscu możesz zobaczyć powiększoną mapę zmiany rodzaju gazu.