Perspektywiczne zasilanie

Każdy, kto w Bremie i w okolicach używa gazu, otrzymuje do tej pory tak zwany gaz L z Niderlandów i północnozachodnich Niemiec. Począwszy od roku 2015 gaz L będzie systematycznie zamieniany na gaz H – głównie z Rosji i Morza Północnego. Powodem zmiany jest spadające wydobycie gazu L.

Korzystanie z gazu H nie różni się od korzystania z dotychczasowego gazu. Nowy rodzaj gazu nie jest droższy, ponieważ cena w przeliczeniu na kilowatogodzinę (KWh) jest taka sama w przypadku obu rodzajów gazu. Wymagana jest jednak kontrola i ewentualne dostosowanie odbiorników gazu. Z reguły nie wiąże się to z żadnymi bezpośrednimi kosztami po Twojej stronie. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy Twój odbiornik gazu nie spełnia obowiązujących wymogów technicznych i nie może zostać dostosowany. W takim przypadku musisz ponieść koszty związane z wymianą lub remontem urządzenia.

Niebawem odwiedzi Cię specjalnie przeszkolony pracownik działający w imieniu wesernetz i zarejestruje urządzenia, które posiadasz. Podczas drugiej wizyty urządzenia zostaną technicznie przystosowane do pracy z nowym rodzajem gazu.

Odpowiednio wcześnie poinformujemy Cię drogą pocztową o planowanym czasie wizyt w mieszkaniach w Twojej okolicy. W tym miejscu będziesz mieć możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty.

Odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz w naszym dziale pytań i odpowiedzi.