Informacje dla prasy

Przedstawiciele mediów znajdą na tej stronie dodatkowe materiały oraz aktualne informacje związane ze zmianą rodzaju gazu.