Pytania i odpowiedzi: pytania i odpowiedzi na temat zmiany rodzaju gazu

Na tej stronie odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania na temat zmiany rodzaju gazu

Czym jest wesernetz?

wesernetz (wcześniej swb) to firma córka swb. wesernetz odpowiada za sieci energetyczne, gazownicze i cieplne w kraju związkowym Bremy. W Stuhr, Weyhe oraz gminie zbiorowej Thedinghausen wesernetz obsługuje wyłącznie sieć gazowniczą.

Co będzie zmieniane i dlaczego?

Obecnie wszyscy odbiorcy gazu w obszarze zasilania wesernetz gotują i ogrzewają pomieszczenia „gazem L” (gaz niskokaloryczny) z Niderlandów i północno-zachodnich Niemiec. Stale spadające wydobycie gazu L sprawia, że nieuniknione jest przejście na bardziej wydajny „gaz H” (gaz wysokokaloryczny). Ze zmianą rodzaju gazu wiąże się konieczność kontroli technicznej i dostosowania wszystkich odbiorników gazu. Działania te mają na celu zapewnienie skutecznej i niezawodnej eksploatacji urządzeń.

Kogo dotyczy zmiana rodzaju gazu?

Wszystkie gospodarstwa domowe i firmy posiadające przyłącze gazowe w Bremie, Bremerhaven oraz Stuhr, Weyhe i gminie zbiorowej Thedinghausen (razem ok. 170 000 osób i firm).

Czy w związku ze zmianą rodzaju gazu poniosę jakieś koszty?

wesernetz nie obciąży Cię kosztami dostosowania Twoich odbiorników gazu do pracy z nowym gazem H. Zamiast tego koszty w postaci opłat sieciowych zostaną przeniesione na wszystkich odbiorców gazu w Niemczech. Opłaty sieciowe stanowią część składową ceny, którą płacą wszyscy użytkownicy gazu / klienci kupujący gaz. Zgodnie z obecnym stanem prawnym koszty związane z zakupem nowego urządzenia musisz ponieść jedynie w bardzo mało prawdopodobnym przypadku, gdy Twojego odbiornika gazu nie da się dostosować.

Czy moje koszty wzrosną w związku z używaniem nowego gazu H?

Nie. Nie ma znaczenia, czy używasz gazu L, czy gazu H, koszt kilowatogodziny jest w obu przypadkach taki sam.

Jak długo trwa zmiana rodzaju gazu?

Sieć gazownicza wesernetz zostanie zgodnie z planem podzielona na 28 odcinków. W połowie roku 2016 rozpocznie się rejestracja odbiorników gazu w 3500 gospodarstw domowych na pierwszym odcinku, w lokalizacji Brema-Mahndorf. Gaz H zostanie tu wprowadzony do sieci dopiero w połowie 2017 roku. Po tym czasie stopniowo będą przystosowywane kolejne odcinki. Całkowite zakończenie zmiany rodzaju gazu we wszystkich odcinkach planowane jest do roku 2021.

Kto przeprowadza zmianę rodzaju gazu?

Niezależnie od tego, u jakiego dostawcy kupujesz gaz, wesernetz jest lokalnym operatorem sieci gazowniczej i zgodnie z zapisami § 19a niemieckiej ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię jest również firmą zobowiązaną do przeprowadzenia zmiany rodzaju gazu. Właśnie w tym celu specjalnie przeszkoleni monterzy odwiedzą każde gospodarstwo domowe i każdą firmę.

Na czym dokładnie polega zmiana rodzaju gazu?

Zmiana rodzaju gazu przebiega w ośmiu etapach. W oparciu o podany w pierwszym punkcie przykład odcinka Brema-Mahndorf prezentujemy standardowy przebieg zmiany rodzaju gazu (mniej więcej co sześć tygodniu zmiana rodzaju gazu zostaje uruchomiona na kolejnym odcinku).

 1. Pisemna informacja na temat zmiany rodzaju gazu od maja 2016 roku
 2. Pisemna zapowiedź „rejestracji” od lipca 2016 roku
 3. Początek rejestracji odbiorników gazu (wizyty domowe) od sierpnia 2016 roku
 4. Zapewnienie jakości (wizyty domowe) po rejestracji
 5. Pisemna zapowiedź „dostosowania” od początku 2017 roku
 6. Początek dostosowania odbiorników gazu (wizyty domowe) od wiosny 2017 roku
 7. Zmiana rodzaju gazu na pierwszym odcinku lipiec 2017 roku
 8. Ponowne zapewnienie jakości (wizyty domowe) po dostosowaniu

Jak dowiem się o rozpoczęciu zmiany rodzaju gazu w mojej okolicy?

wesernetz odpowiednio wcześnie pisemnie Cię poinformuje o planowanej zmianie rodzaju gazu w Twojej okolicy. Oprócz istotnych informacji na temat zmiany rodzaju gazu na tej stronie internetowej od wiosny 2016 roku po wprowadzeniu adresu zamieszkania będzie można sprawdzić, kiedy jest planowane dostosowanie Twojego przyłącza gazowego.

Jak wyglądają wizyty domowe związane z rejestracją i dostosowaniem?

Przeprowadzając rejestrację i dostosowanie Twoich odbiorników gazu odwiedzimy Cię osobiście. Na około dwa tygodnie przed naszą pierwszą wizytą otrzymasz pisemną informację ze swoim osobistym numerem klienta. Po tym terminie, używając tego numeru możesz ustalić z nami preferowany termin wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej. Jeżeli tego nie zrobisz, nasz monter odwiedzi Cię bez ustalenia terminu w godzinach od 8.00 do 18.00.

Jak wygląda rejestracja?

Rejestrację urządzeń przeprowadza się podczas wizyty domowej na rok przed zmianą rodzaju gazu. Poinformujemy Cię o niej odpowiednio wcześniej i umożliwimy ustalenie dogodnego terminu. Podczas wizyty każdy odbiornik gazu trzeba zarejestrować i ustalić warunki jego dostosowania. Istnieją trzy możliwości dostosowania zależne od rodzaju odbiornika:

 1. Urządzenie posiada układ samoczynnej regulacji i nie wymaga modyfikacji.
 2. Przed wprowadzeniem gazu H do sieci urządzenie musi zostać dostosowane. Wymagane części są zamawiane i opłacane przez wesernetz, a następnie montowane podczas wizyty mającej na celu dostosowanie.
 3. Po wprowadzeniu gazu H do sieci urządzenie musi zostać dostosowane. Wymagane części są zamawiane i opłacane przez wesernetz, a następnie montowane podczas wizyty mającej na celu dostosowanie.

Jak wygląda dostosowanie?

Mniej więcej po roku od pierwszej wizyty poinformujemy Cię pisemnie o drugiej wizycie w Twoim domu. Podczas tej wizyty przeprowadzimy dostosowanie Twoich odbiorników gazu, które nie są wyposażone w układ samoczynnej regulacji. Nasz monter przywiezie ze sobą i zamontuje wszystkie wymagane części. Także w tym przypadku masz możliwość wcześniejszego ustalenia dogodnego terminu wizyty (patrz pytanie "Jak wyglądają wizyty domowe związane z rejestracją i dostosowaniem?").

Skąd mogę mieć pewność, że monter naprawdę pracuje dla wesernetz?

W piśmie informacyjnym znajdziesz swój osobisty numer klienta. Monter musi móc podać ten numer przy Twoich drzwiach. W przypadku, gdyby pismo gdzieś się zagubiło monter potwierdzi swoją tożsamość podając inne dane związane z Twoim gospodarstwem domowym. W razie wątpliwości możesz bezpłatnie zadzwonić do wesernetz: Tel. 0800 359-40 40.

Co się stanie, jeżeli odmówię dostosowania moich odbiorników gazu?

Ogólna zasada brzmi: zabronione jest użytkowanie odbiorników gazu, które nie zostały odpowiednio dostosowane. Operator sieci ma obowiązek zablokować takie urządzenia. Zgodnie z § 19a niemieckiej ustawy w sprawie zaopatrzenia w energię wesernetz, jako lokalny operator sieci, odpowiada za zmianę rodzaju gazu, a tym samym również za bezpieczeństwo wszystkich gospodarstw domowych. W przypadku braku dostosowania odbiorników gazu wesernetz ma obowiązek zablokować Twoje przyłącze gazowe.

Co dzieje się z urządzeniami, których nie da się dostosować?

Aktualne dane pokazują, że liczba urządzeń, których nie można dostosować do nowego rodzaju gazu nie przekracza jednego procenta wszystkich odbiorników gazu. W takim przypadku trzeba jednak wymienić urządzenie na inne, które będzie można dostosować. Na dzień dzisiejszy koszty wymiany urządzenia pokrywa właściciel odbiornika gazu.

Masz więcej pytań na temat zmiany rodzaju gazu?

W dowolnym momencie możesz do nas zadzwonić. Począwszy od marca 2016 roku będziemy dostępni pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800 359-40 40 Możesz się z nami również skontaktować używając formularza. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy Cię pisemnie o planowanej zmianie rodzaju gazu w Twojej okolicy.

Planowany harmonogram zmiany rodzaju gazu

Początek rejestracji Wprowadzenie gazu H do sieci
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 2021

W tym miejscu możesz zobaczyć powiększoną mapę zmiany rodzaju gazu.